תערוכות
בצלאל השלוחה החרדית

אוצרות תערוכת הגמר 'בצלאל השלוחה החרדית', 2023