תערוכות
הביאנלה ירושלים

רינת הדר, 'קליגרמת כתב ארמי קדום', דיגיטלי. הוצג בביאנלה ירושלים 2021