תערוכות
כישופוני
2023

אוצרות ומיתוג תערוכת 'כישופוני', יחד עם חמוטל אתר, שבוע העיצוב 2021, בתמיכת התואר השני בתקש"ח, בצלאל. צילומים: דור קדמי.