תערוכות
ליין היוצר

ליין תערוכות איור ועיצוב ברחבי ירושלים, 2014, בניהם פאב 'השכנה' בשוק ומתחם התחנה, בשיתוף עם 'רוח חדשה' ושותפים נוספים, במסגרת סטודיו 02.