תערוכות
מלך ההר

רינת הדר, 'הורדוס', דיגיטלי. הוצג בתערוכת 'מלך ההר' בעקבות דמותו של הורדוס, בית המאנים תקוע, 2023.