תערוכות
שוטף + 30

מיתוג תערוכה דיגיטלית "שוטף +30", גלריית הדסה, קבוצת עזריאלי, 2020